Hoppa till innehåll

KOMVUX - Vem har rätt till komvux?

Vilka är dina möjligheter att komma in på sökta kurser?

  • Obegränsad antagning till utbildning på grundskolenivå.
    (Om du saknar kunskaper som normalt uppnås i grundskolan har du rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå.)
  • Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Av 20 kap. 2 § andra stycket skollagen (2010:800) framgår att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras.

Är det säkert att jag får en plats?

 

Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Av 20 kap. 2 § andra stycket skollagen (2010:800) framgår att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras. SFS2021-96.pdf (svenskforfattningssamling.se)

Något urval görs inte i fråga om sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som en sökande har rätt att delta i enligt 20 kap. 19, 19 a eller 19 b § skollagen (2010:800). Förordning (2016:1185). Det vill säga behörighetsgivande kurser eller kurser som omfattas av särskild behörighetskravet för högre studier på universitet eller yrkeshögskola.