Hoppa till innehåll

KOMVUX -VEM HAR RÄTT TILL KOMVUX?

Vilka är dina möjligheter att komma in på sökta kurser?

  • Obegränsad antagning till utbildning på grundskolenivå.
    (Om du saknar kunskaper som normalt uppnås i grundskolan har du rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå.)
  • Begränsad antagning till gymnasial utbildning ( läs mer under ”antagningsbesked”)

Är det säkert att jag får en plats?

 

På gymnasial nivå finns det ingen platsgaranti. Om det är fler sökande än det finns ekonomiska resurser för görs ett urval i enlighet med Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. De med kort tidigare utbildning har företräde framför de med längre utbildning.

Något urval görs inte i fråga om sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som en sökande har rätt att delta i enligt 20 kap. 19, 19 a eller 19 b § skollagen (2010:800). Förordning (2016:1185). Det vill säga behörighetsgivande kurser eller kurser som omfattas av särskild behörighetskravet för högre studier på universitet eller yrkeshögskola.