Hoppa till innehåll

ANSÖKAN

Jag bor i Sundbyberg, kan jag söka en utbildning i en annan kommun?

Ja du kan också söka utbildningar som finns i en annan kommun än Sundbyberg. Då ska du lämna din ansökan som du gjort till en annan kommun till Sundbybergs vuxenutbildning i god tid före sista ansökningsdag, tillsammans med kopior av dina betyg.

Du behöver motivera varför du söker just den utbildningen. Det räcker inte med att kursen inte finns i hemkommunen.

Om du sökt till en annan kommun och fått nej kan du göra en ny ansökan till de utbildningar som Sundbyberg kommun har via vår hemsida https://www.sundbyberg.se/forskola-utbildning/vuxenutbildning/ansokan-till-vuxenutbildning.html

 

Kan jag söka till er om jag bor i en annan kommun?

 

Om du är folkbokförd i annan kommun än Sundbyberg  skriver du ut din hela ansökan och lämnar till din hemkommun för ett godkännande.

Sen skickar din hemkommunen beslutet till oss och en kopia hem till dig. Därefter kan vi registrera dig på kursen eller kurserna om din hemkommun godkänt din ansökan.

Kan jag ändra min ansökan efter jag skickat in den?

Så länge ansökningsperioden är öppen kan du bygga på din ansökan med ytterligare ansökningar.

Tänk då på att den först inskickade ansökan räknas som ditt förstahandsval. Om du skickar in ytterligare ansökningar kommer dessa att räknas som andrahandsval.

När får jag besked på om jag är antagen?

Du kan se på din studerande sida om kommunen godkänt din ansökan, därefter kommer du att få ett Antagningsbesked som skickas till dig från den skola du valt senast 2 veckor före kursstart.

Vad betyder läge och vad behöver jag göra?

När du loggar in i Alvis och klickar på "Ansökningar" syns en rubrik som heter "Läge". Här ser du kortfattad vad de olika lägena betyder:

Obehandlad: När du skickat in din ansökan till oss kommer det under "Läge" att stå "Obehandlad", detta innebär att din ansökan har inkommit men att vi inte har hunnit behandla den ännu.

Godkänd: När vi har behandlad din ansökan och sett att den är godkänd, alltså att du uppfyller kraven för att få söka kursen ändras läget till "Godkänd".

Betyg saknas: Innebär att du behöver bifoga dina betyg så att vi kan behandla din ansökan.

Antagen: När ansökningstiden har gått ut och vi har behandlat alla ansökningar och sett att din ansökan är godkänd och det finns plats på kursen ändras läget till "Antagen".

Ej antagen: Innebär att du ej har blivit antagen till kursen du har sökt.

Återbud: Innebär att du har lämnat återbud på kursen och alltså inte tänker läsa den.