Hoppa till innehåll

Ansökan

Finns det reservplatser?

Nej, vi erbjuder inte restplaster eftersom vi inte tar emot sena ansökningar. Du måste ansöka till nästa kursstart.

Får jag läsa i högre takt för att hinna till söka till nästa tillfälle på Universitet/högskola eller Högskoleprovet?

Läser du kursen på 10 veckor så motsvarar 200 poäng heltid och i fall du läser kursen på 5 veckor blir heltid 100 poäng.

Vi beviljar vi upp till 30 poäng per vecka, vilket ger 300 poäng på 10 veckor och 150 poäng på 5 veckor. 

Får jag söka en kurs som jag fått F eller IG i?

Ja, du kan ansöka igen. Har du fått ”F” (underkänt   tidigare på vuxenutbildningen så kan du oftast räkna med att få läsa om kursen.

Får du ”F” för andra gången kommer vi att behöva komma i kontakt med dig och ta reda på hur dina förutsättningar ser ut. Du kanske behöver ett annat upplägg eller mer stöd för att klara kursen.  

Du kan också kontakta din skola där du fick ”F” betyget och anmäla dig till en kostnadsfri prövning.

Jag bor i Sundbyberg, kan jag söka en utbildning i en annan kommun?

Ja du kan också söka utbildningar som finns i en annan kommun än Sundbyberg. Då ska du lämna din ansökan som du gjort till en annan kommun till Sundbybergs vuxenutbildning i god tid före sista ansökningsdag, tillsammans med kopior av dina betyg.

Du behöver motivera varför du söker just den utbildningen. Det räcker inte med att kursen inte finns i hemkommunen.

Om du sökt till en annan kommun och fått nej kan du göra en ny ansökan till de utbildningar som Sundbyberg kommun har via vår hemsida https://www.sundbyberg.se/forskola-utbildning/vuxenutbildning/ansokan-till-vuxenutbildning.html

 

Kan jag studera från ett annat land på distans?

Om du är folkbokförd i Sundbyberg kan du läsa kursen även om du befinner dig utomlands.

En förutsättning är att du har möjlighet att komma till skolan för att göra slutprovet.

I vissa fall kan du ta kontakt med till exempel en svensk skola utomlands och fråga om de kan bevaka slutprovet. Ta kontakt med den skolan som du ska läsa kursen hos för att ta reda på hur ni kan lösa detta. Om du inte har någon möjlighet att komma till slutprovet eller inte har någon provvakt utomlands så blir det inte möjligt att genomföra kursen.

Kan jag söka till er om jag bor i en annan kommun?

 

Om du är folkbokförd i annan kommun än Sundbyberg  skriver du ut din hela ansökan och lämnar till din hemkommun för ett godkännande.

Sen skickar din hemkommunen beslutet till oss och en kopia hem till dig. Därefter kan vi registrera dig på kursen eller kurserna om din hemkommun godkänt din ansökan.

Kan jag ändra min ansökan efter jag skickat in den?

Så länge ansökningsperioden är öppen kan du bygga på din ansökan med ytterligare ansökningar.

Tänk då på att den först inskickade ansökan räknas som ditt förstahandsval. Om du skickar in ytterligare ansökningar kommer dessa att räknas som andrahandsval.

När får jag besked på om jag är antagen?

Du kan följa dina ansökans staturs på din studerande sida, första steget är om kommunens antagning godkänt din ansökan. Det kan du se tidigast fyra veckor före kursstarten. 
Om din ansökan är godkänd och beviljad får du kallelse från den valda skolan cirka en till två veckor före kursstart.

 

Vad betyder läge och vad behöver jag göra?

När du loggar in i Alvis och klickar på "Ansökningar" syns en rubrik som heter "Läge". Här ser du kortfattad vad de olika lägena betyder:

Obehandlad: När du skickat in din ansökan till oss kommer det under "Läge" att stå "Obehandlad", detta innebär att din ansökan har inkommit men att vi inte har hunnit behandla den ännu.

Godkänd: När vi har behandlad din ansökan och sett att den är godkänd, alltså att du uppfyller kraven för att få söka kursen ändras läget till "Godkänd".

Betyg saknas: Innebär att du behöver bifoga dina betyg så att vi kan behandla din ansökan.

Antagen: När ansökningstiden har gått ut och vi har behandlat alla ansökningar och sett att din ansökan är godkänd och det finns plats på kursen ändras läget till "Antagen".

Ej antagen: Innebär att du ej har blivit antagen till kursen du har sökt.

Återbud: Innebär att du har lämnat återbud på kursen och alltså inte tänker läsa den.

Varför ser jag inte mina betyg på antagning.se?

När vi får betyget från skolan rapporterar vi det till nationella betygsdatabasen. Om du har läst en eller flera kurser genom oss behöver du inte skicka ditt betyg i pappersform till antagningen.