Hoppa till innehåll

Förändringar av kurser och ämnesplaner inom Vård och omsorg

Vård och omsorg

Inom vård och omsorg sker omfattande förändringar. 7 nya yrkesämnen tillkommer, 5 yrkesämnen revideras och 5 ämnen upphävs. Detta påverkar både kurser och yrkespaket inom komvux. Flera nya kurser med nya namn och ny poängomfattning tillkommer. Några kurser upphör. Innehåll har också flyttats mellan kurser. Förändringarna sker i två steg varav merparten träder i kraft den 1 juli 2021.

Förändringar av kurser och ämnesplaner inom komvux på gymnasial nivå - Skolverket
 

Förändringarna rör främst om du läser ett yrkespaket till undersköterska, en stor förändring  är att fördjupningskurserna försvinner (inriktningarna) för att säkerställa att alla får samma utbildning.

Har du läst i det gamla systemet och behöver hjälp med vilken kurs du skall läsa fortsättningsvis  så skall du främst prata med din skola eller lärare.

Har du ytterligare frågor gällande studieplanen så kan du kontakta ;

studievagledningen@sundbyberg.se

För att veta vilka förändringar som sker klicka på länken till skolverket.

https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux/forandringar-av-kurser-och-amnesplaner-inom-komvux-pa-gymnasial-niva