Hoppa till innehåll

Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ytterligare fyra år

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ytterligare fyra år

Publicerad 02 april 2021

På grund av covid-19-pandemin är möjligheten att genomgå prövning begränsad i många kommuner och komvux anordnas i huvudsak som distansutbildning. Detta gör det svårt för många elever att hinna få slutbetyg från komvux på gymnasial nivå innan den 1 juli 2021. Regeringen har därför beslutat att ett sådant slutbetyg ska kunna utfärdas till och med den 1 juli 2025.

I dagens komvux på gymnasial nivå har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. För elever med äldre betyg har det dock i många fall varit smidigare att få ett slutbetyg eftersom vissa äldre kurser inte kan ingå i en gymnasieexamen. Under en övergångsperiod kan därför slutbetyg utfärdas enligt äldre regler. Denna övergångsperiod var tidigare planerad att upphöra den 1 juli 2021, men förlängs nu till och med den 1 juli 2025. Därmed får elever som på grund av pandemin tvingats skjuta upp sina studier eller prövningar längre tid att fullfölja sina studier och få ut ett slutbetyg.

– Att fler ska kunna visa upp resultatet av sina studier och kunna gå vidare till högre studier är viktigt. Många är oroliga för att de inte ska kunna få ut sitt slutbetyg som planerat innan tiden går ut. För att ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt för att planera sina studier har regeringen nu beslutat att förlänga möjligheten att få slutbetyg från komvux på gymnasial nivå till och med den 1 juli 2025, säger utbildningsminister Anna Ekström.

För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska de äldre bestämmelserna om behörighet också fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2025 har fått slutbetyg från gymnasial komvux.